جمعه 22 مهر‌ماه سال 1384


ای دل به کمال عشق آراستمت
وز هر چه به غیر عشق پیراستمت
یک عمراگر سوختم و کاستمت
امروز چنان شدی که می خواستمت