چهارشنبه 14 دی‌ماه سال 1384
این عکسو چند روز پیش خودم از کنار زاینده رود گرفتم -حرفه ای نیست ولی خوب
---------------------------
camera:   nikon d70s
--------------------------