دوشنبه 19 دی‌ماه سال 1384

داشتم به این فکر میکردم که چطور میشه که بعضی از آدما کرکره مغزشونو میکشن (مغزشون رو تعطیل میکنن)امروز یکی از دوستان دور من به همین دلیل  وبر اثر یه بی احتیاطی پای خودشو به طور وحشتناکی پاره کرد البته عمدی نبود ولی قابل پیشگیری بود -

---------------

چه قدر خوب میشد وقتی عصبانی هستیم از بزرگانمون پیروی میکردیم واینطور به خودمون آصیب نمی رسوندیم

حالا من یه سوال دارم :

به نظر شما در موقع عصبانیت بهترین کاری که آدم میتونه بکونه چیه ؟