شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1384
دیروز با چند تا از برو بچ رسانیک رفتیم کوه جاتون خالی کلی حال کردیم
اینم عکسای روز جمعه
 
 
 
از رسا امید من وتازه وارد هستند